Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Τυρεία καί Παρασυναγωγή μέσα στήν Ἐκκλησία Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου


πού ἔγινε στά πλαίσια τῶν κατηχητικῶν ἀναλύσεων τῆς Β᾽ πρός Τιμόθεον ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δικηγορικῶν Γλυφάδας,
τήν Πέμπτη 22-05-2014.
 


Ἐρώτηση: Τό 2009 ὑπογράφτηκε μιά ὁμολογία πίστεως. Αὐτό ἐπιτρέπεται μέσα στήν Ἐκκλησία;

Ἀπάντηση: Αὐτό πού λές ἐσύ τώρα, ἄν δέν τό ξέρεις, εἶναι τραγικό. Κι ἦρθα σ᾽ ἀντίθεση μ᾽ αὐτό τό κείμενο-ὁμολογία πίστεως. Ἀκοῦστε. Ὑπάρχει ἕνα θέμα. Δέν τό συγκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία σέ Πανορθόδοξη (Σύνοδο). Κάποιοι τό κάνουνε θέμα κι ἀρχίζουν καί μαζεύουν ὑπογραφές ἀπ᾽ τούς ἱερεῖς. Μαζεύουν ὑπογραφές. Καί λένε ἐμεῖς οἱ 150 ἱερεῖς, εἴμαστε τόσοι, διαμαρτυρόμαστε.
Ἡ θέση μου εἶναι ἁπλή. Αὐτά πού λέτε εἶναι πολύ ὡραῖα. Συμφωνῶ μαζί σας. Ἀλλά πῶς κάνατε αὐτό τό κείμενο-ὁμολογία πίστεως. Τί εἶστε; Παραεκκλησία; Εἶστε παρασυναγωγή; Πῶς τό μαζέψατε αὐτό κι ὡς τί κατεβαίνετε; Εἶναι τό ἁμάρτημα τῆς τυρείας.
Καί τούς εἶπα: Στό κείμενο αὐτό συμφωνῶ μ᾽ αὐτά πού λέτε, ἀλλά διαφωνῶ μέ τόν τρόπο. Ποιοί εἶστε σεῖς πού κάνετε; Ποῦ ἔχετε ἐξουσία; Πήρατε ἄδεια ἀπό κανένα; Ἐμεῖς οἱ 80 ἱερεῖς ὑπογράφουμε. Ποιοί εἶστε ἐσεῖς; Αὐτό στήν Ἐκκλησία λέγεται παρασυναγωγή.
Ἄρα δέν μέ νοιάζει τό πόσο μεγάλες ἀλήθειες λένε, καί λένε μεγάλες ἀλήθειες, καί διαφώνησα νά ὑπογράψω. Γιατί, δέν εἶναι αὐτό πού λές, [εἶναι] καί πῶς τό λές.
Καί δέν τό κατάλαβαν, κάτι ἀνόητα site, λένε: Ὁ πατήρ Κωνσταντῖνος ὁ οἰκουμενιστής. Δέν μέ νοιάζει τί θά μοῦ ποῦνε. Καί εἶπα δέν ὑπογράφω γιατί εἶναι λάθος ἡ μέθοδος. Δέν εἶναι μονάχα αὐτά πού λές, εἶναι καί πῶς τά κάνεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου